Branscher

Transportskruvar för de flesta branscher

Transportskruvar och skruvtransportörer används inom flertalet verksamhetsområden och för många olika material. Skruvarna används för att förflytta material, t ex för att:
- lasta, lyfta och fördela bulkmaterial
- blanda produkter
- mata produkter för precisa doseringar

Skruvarna tillverkas av olika material för att passa den produkt/er som ska transporteras. De kan göras korrosions- och slitbeständiga, värmetåliga eller vad som krävs och skräddarsys efter era behov.

För mer information kontakta Henrik Blomqvist eller Martin Brunnberg.

Anläggningar

Anläggningar

Distribution av asfalt, sand,  grus, sten, jord, cement.

Tillverkning

Tillverkning

Distribution av metallspån, plastgranulat, fett, gjutjärn.

Trä

Trä

Distribution av flis, aska, sågspån, bark,  kutterspån, pellets,  briketter,  träkol.

Jordbruk

Jordbruk

Distribution av hö, spannmål,  foder,  gödsel, kemikalier.

Papper och massa

Papper och massa

Distribution av fiber, massa,  strimlat papper, kvist,, fiberslam, flis, bark, sand.

Slakterier

Slakterier

Distribution av rens, slam.

Kemi

Kemi

Distribution av  plastgranulater, kemikalier, pulver, gips, cement.

Livsmedel

Livsmedel

Distribution av pulver, socker, spannmål, salt, mjöl, gryn, restprodukter.

Åk till toppen