Referenser

Wevik Maskin har under årens lopp genomfört många olika projekt, varav en stor del har varit skräddarsydda. Kontakta oss gärna så berättar vi mera.


Exempel på projekt

Installation av tre transportskruvar och en utjämningsskruv till ett värmeverk i Mellansverige.

Skruvarna ska forsla aska från en pelletsanläggning. Projektet omfattar, förutom tillverkning av de fyra skruvarna, ombyggnad av en container. Askan forslas med hjälp av de tre transportskruvarna in i containern. För att fördela askan och undvika att en hög bildas under inloppet monteras en utjämningsskruv i en påbyggnad på containern. Konstruktionen har föregåtts av mätning på plats med påföljande ritning, allt i samråd med kund.

Efter tillverkningen sker transport till kund där monteringen på plats utförs av personal från Wevik Maskin.

För mer information - kontakta Martin Brunnberg hos oss

Åk till toppen