Om transportskruvar och skruvtransportörer

Transportskruvar och skruvtransportörer används för att förflytta material, vanligtvis i form av bulkmaterial som pulver, granulat, korn eller andra små partiklar. Dessa system är vanliga inom olika industrier, inklusive gruvdrift, jordbruk, livsmedelsproduktion, och materialhantering.

Transportskruvar

Är en konstruktion med en spiral som löper längsmed en axel eller rör för att mata materialet i transportriktningen. När skruven roterar så transporterar den materialet längsmed skruven och skapar en kontinuerlig transportprocess.

Transportskruvar kan används för att mata, dosera eller förflytta material i varierande storlek, former och konsistens. Utformningen och storlek anpassas enligt kundens önskemål eller genom konsultation med någon av våra tekniska säljare. Även materialvalet i transportskruven anpassas beroende på vilken typ av material skruven ska transportera.

Skruvtransportörer

Skruvtransportörer är en komplett enhet där en transportskruv ingår. De kan vara självständiga enheter eller en del av en större materialhanteringsprocess. Skruvtransportörer används inom en mängd olika industrier och verksamheter. Storleken och utformningen på transportören anpassas efter ändamålet och materialet den ska transportera.

 

Åk till toppen