Ny lösning för ett problemfritt flöde

Ett av våra pågående projekt är ett uppdrag för Ronneby Miljö & Teknik. Det handlar om en installation av transportskruvar för tre pannor i ett fjärrvärmeverk.

Ronneby Miljö & Teknik hade problem i pannorna med utforslingen av aska och slagg. De befintliga skruvarna var för svaga och de behövdes bytas mot mer robusta och starkare och som var bättre anpassade för sitt ändamål.

Skräddarsydd lösning

Efter en dialog och diskussioner mellan personal hos Ronneby Miljö & Teknik och vår tekniske säljare, Henrik Blomqvist, föreslogs en skräddarsydd lösning:

En skruv inuti pannan matar ut aska till ett tråg som löper längs med pannan. Tråget är utrustat med en askskruv som forslar askan framåt till ett utlopp i golvet. Pannan är även utrustad med en s k rivarvals som är en omrörare för att fliset dvs bränslet ska falla jämnt ned i pannan.

Under projektets gång testades även en lösning inuti pannan med en kärnlös skruv. Men det var svårt att få konstruktionen att hålla på grund av att materialet var hårt och ojämnt i sin form. Så det bestämdes att en skruv med solid kärna var det bästa alternativet.

- Det är viktigt att kunna testa alternativ för att hitta det bästa, säger Henrik.

Weviks tillgänglighet en viktig del i projektet

- Det vi speciellt har uppskattat under projektets gång, förutom lösningen på vårt problem, är att Wevik Maskin och Henrik, alltid är tillgängliga, de svarar alltid, säger Marcelo Acuna och Tony Evaldsson, serviceteknikerna som ansvarar för projektet hos Ronneby Miljö & Teknik.

En panna är klar och monterad och de övriga två kommer att färdigställas under våren.

Åk till toppen